บริการของเรา

บริการของเรา คิดถึงบ้าน คิดถึงเรา

งานรื้อถอน

งานรื้อถอน

บริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง งานเคลียริ่ง ตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
งานถมดิน

งานถมดิน

บริการงานถมดิน งานขุดลอก งานถนนบดอัด งานถนนลูกรัง งานขุดสระ ฯลฯ
งานออกแบบ

งานออกแบบ

มีความชานาญในการออกแบบ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน และงานบ้านดินในรูปแบบ ต่างๆให้ตรงใจลูกค้า อีกทั้งลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบได้อีกด้วย ,ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบ้านพัก อาศัย อาคารสานักงาน ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญดุจมิตรที่รู้ใจคุณ
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

พร้อมให้บริการงานสร้าง บ้าน แก้ไข ต่อเติม ปรับปรุง บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน และงานบ้านดิน ตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่นงาน สร้างบ้านพักอาศัย เกสเฮาท์ รีสอรต์ อาคารพานิชย์ โรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิคและช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์และชำนาญการด้านงานประเภทต่างๆ ด้วยราคาที่เป็นกันเอง
งานปรับปรุง / รีโนเวท

งานปรับปรุง / รีโนเวท

บริการแก้ไข ต่อเติม ปรับปรุง บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
งานเช่าเครื่องจักร

งานเช่าเครื่องจักร

บริการเช่าเครื่องจักร รถขุด(แบ็คโฮ) รถบรรทุก รถเกตเดอร์ รถแทรกเตอร์ ชุดบดอัดถนนอีกด้วย
Scroll to top