เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีระวิชญ์๔๖ เพียงแค่มีดินก็สามารถมีบ้านได้

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีระวิชญ์๔๖ เกิดจากความสนใจในงานบ้านดินของผู้บริหารโดยหวังว่าบ้านดินจะเป็นประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ต้องการมีบ้านเป็นของ ตนเอง "เพียงแคม่ีดินก็สามารถมีบ้านได้” บ้านดินยังเหมาะ สาหรับผู้ที่สนใจนำบ้านดินไปเป็นบ้านเช่า เกสเฮาท์ บังกะโล โฮมสเตย์เพราะว่าบ้านดินมีราคาในการก่อสร้างถูก บ้านดินเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน เพราะอากาศภายในห้องเย็นสบาย อุณหภูมิคงที่ บ้านดินเป็นที่น่าสนใจมากสาหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าบ้านดินไม่ได้มีทั่วไปเหมือนบ้านไม้บ้านปูน บ้านดินมีเอกลักลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ย์ในตัวเอง

ทีมงาน Key Member

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีระวิชญ์ 46

ไม่เพียงแต่ให้บริการงาน สร้างบ้านดินเท่านั้น แต่ยังให้บริการในด้านบ้านพักอาศัย, โรงงาน, อาคารทั่วไป งานต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยรวมถึง งานถมดิน งานถนนบดอัด งานถนนลูกรัง งานขุดสระ งานขุดลอกอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระวิชญ์๔๖
ชื่ออังกฤษPhirawit46 Limited Partnership
หมายเลขทะเบียน0503561007126
หุ้นส่วนผู้จัดการนายขวัญมงคล จันทร์ตา
ทุนจดทะเบียน1,000,000.00 บาท
ที่ตั้ง100/6 ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์089-998-6820
E-mailkongkhuan@hotmail.com
Scroll to top